Het bestuur

Voorzitter: Gertjan van der Made
Secretaris: Ineke Klompe-vd Wetering
Penningmeester: Alex ter Haar
Bestuursleden: Jane Nijboer
Irene Korsuize